Dokuma Teknik Destek Forumları

Tam Görünüm: İplik Makinesi USTER
Şu Anda Arşiv Görüntüleme Modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Genel:
Uster, iplik ve kumaş üretimi yapan işletmeler için test ve kontrol cihazları üreten uluslararası bir şirkettir.
Uster istatistikleri, Uster firması tarafından Dünya genelinde hazırlanan elyaf, şerit, fitil ve ipliklerin kalite özelliklerinin sınıflandırılmasını sağlayan bir istatistiki çalışmadır.
İlk olarak 1997 yılında yayımlanmış, 1999 yılında şerit sınıflandırması eklenmiş, son olarak da 2001 yılında güncellenerek son haline getirilmiştir.
Uster istatistikleri, iplik için kalite kıyaslaması (bencmarking) yapmak için oluşturulmuştur. Bencmarking bir toplam kalite aracıdır ve belirli bir ürün için mükemmeli veya dünya performansını belirtmeyi ve karşılaştırma yapmayı sağlar.

Nasıl Oluşturulur?
Dünya genelinde iplik üretimi yapan firmalardan alınan numuneler, Uster firmasının laboratuarlarında test edilir ve sonuçlar istatistik haline getirilir.

Nasıl Kullanılır?
Uster istatistikleri, belirlenen kalite parametrelerinin, %'lik dilimlerine göre sınıflandırıldığı nomogramlardan oluşmaktadır.
%5 değeri, belirtilen kalite parametresi için, dünya genelinde en iyi ilk %5 dilimindeki değeri ifade etmektedir. Aynı şekilde %25 değeri en iyi %25 dilimini, %95 dilimi de en olumsuz %95 diliminin değerini göstermektedir.

İçeriğinde Ne Bulunur?
Pamuk elyaf istatistikleri,
Şerit istatistikleri,
Fitil istatistikleri,
İplik istatistikleri:
- %100 Pamuk (Co) penye dokuma ringi ipliği (ring ve bobin)
- %100 Pamuk (Co) karde dokuma ringi ipliği (ring ve bobin)
- %100 Pamuk (Co) penye triko ring ipliği (ring ve bobin)
- %100 Pamuk (Co) karde triko dokuma ring ipliği (ring ve bobin)
- %100 Viskon (Cv) ring ipliği (ring)
- %100 Polyester (PES) ring ipliği (ring)
- %65 - 35 PES-Co Penye ring ipliği (ring)
- %65 - 35 PES-Co Karde ring ipliği (ring)
- %50-50 PES-Co Karde ring ipliği (ring)
- %100 Pamuk (Co) Compact ring ipliği (ring)
- %100 Yün (Wo) Karde ring ipliği (ring)
- %65-35 PES-CV ring ipliği (ring)
- %100 Pamuk (Co) Open End İpliği
- %50-50 Pes- Co Karde Air-Jet (hava jetli) ipliği
- %50-50 PES-Co Karde Open End İpliği
- %55-45 PES-Wo Karde ring ipliği (ring)
- %100 Akrilik (PAN: Polyacrylnitril) ring ipliği (ring)
- %100 Viskon (CV) Open End İpliği
Not: Aynı ipliğin ring makinesi çıkışı iplik değeri ile bobin makinesi çıkışı iplik değeri daima farklıdır. Bobin (packages) değerleri ring değerlerine göre daha olumsuzdur. Bu nedenle, sadece ring makinesi istatistiği bulunan ipliklerin bobin değerlerini, ring istatistiği ile karşılaştırmak doğru değildir; zorunlu durumlarda bobin değerlerinin daha yüksek olacağı kabul edilerek karşılaştırma yapılabilir.

Nasıl Ulaşır?
Uster İstatistikleri, Uster firması tarafından yayınlanır.
Uster İstatistikleri 2001, bir CD içinde toplanarak yayınlanmıştır.
Uster web sitesinde siteye üye olunarak ücretsiz olarak Uster Statistic 2001 CD'sini temin etmek mümkündür.
Ayrıca web sitesinden online olarak Uster istatistiklerine ulaşmak mümkündür. Sitede, iplik istatistiği için tablo ve grafik olarak analiz yapma imkanı bulunmaktadır.

Kısıtlamalar:
Genel olarak endüstrilerde kaliteyi etkiyen 4 önemli unsur bulunur: Hammamdde, makine, insan ve know-how veya bilgi. İplik sektöründe en önemli unsur hammaddedir. İstatistiklerde, iplikte kullanılan hammadde endirek olarak belirtilmektedir.
Uster istatistiklerinde her zaman %5 en iyi olarak algılanmamalıdır. %5 seviyesi, yüksek fiyat, lüks gibi kavramların göstergesi olabilir. Ya da %95 her zaman kötü demek değildir. Aksine çok cazip bir fiyatın ve hedef bir pazarın göstergesi olabilir.
Uster istatistikleri, sadece üretilen ipliklerin kalite değerleri hakkında global bir araştırmadır. Bu ipliklerin uygun fiyatlı hammaddeden üretilip üretilmediği veya makul bir fiyatla pazara sunulup sunulmadığı istatistiklerin amacı dışında kalmaktadır.
Genel olarak, Uster istatistiklerine göre %25 veya daha düşük dilime sahip ipliklerin problem çıkarmayacağı kabul edilir. Ancak tüm değerlerin %25 ve altı dilime sahip olmasını beklemek pek mümkün değildir. İpliğin kullanım yerine göre bazı kalite parametreleri daha önemlidir. Bu nedenle ipliğin kullanım yerine göre kalite parametreler değerlendirilmelidir. Örneğin dokuma için üretilen ipliklerde, iplik mukavemeti ve elastikiyeti kritik faktörken, örgü kullanımı için daha az öneme sahiptir.
İpliğin kalite değerlerinin sadece iyi bir ortalamaya sahip olması, problem olmayacağı anlamını taşımaz. Kalitenin parti içinde değişiklik göstermemesi, sapmanın mümkün olduğunca az olması önemlidir.
İpliğin içine karışan farklı bir bobin, binlerce metre kumaşı problemli hale getirebilir. İplikte olabilecek yabancı madde, abraj vb. problemler Uster istatistikleri ile tespit edilebilecek unsurlar değildir.
Referans Adresler